Al-‘Aadiyaat – 100

Surat Al ‘Aadiyaat (سورة العاديات) adalah surat ke-100 dalam Al Quran. Surat Al ‘Aadiyaat terdiri atas 11 ayat dan tergolong surat makkiyah, surat ini diturunkan setelah Surah Al-‘Asr. Nama Al ‘Aadiyat diambil dari kata Al ‘Aadiyaat yang ertinya berlari kencang yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

Al-Qari’ah – 101

Surah Al-Qari’ah (سورة القارعة) adalah surat ke-101 dalam Al Quran. Surat ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surah Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah Quraisy. Nama Al Qaari’ah diambil dari kata Al Qaari’ah yang terdapat pada ayat pertama, ertinya mengetok dengan keras, kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat.

At-Takathur – 102

Surat At Takaatsur (سورة التكاثر) adalah surat ke-102 dalam Al Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah Al-Kauthar. Dinamai At Takaatsur (bermegah-megahan) diambil dari perkataan At Takaatsur yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

Al-‘Asr – 103

Surah Al-‘Asr (سورة العصر) adalah surat ke-103 dari Al Quran. Surah ini tergolong surahmakkiyah dan terdiri atas 3 ayat. Kata Al ‘Ashr bererti waktu/masa dan diambil dari ayat pertama surat ini.

Isi surat mengabarkan bahawa sesungguhnya semua manusia itu berada dalam keadaan kerugian kecuali dia termasuk mereka yang selalu beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.

Al-Humazah – 104

Surah Al-Humazah (سورة الهمزة) adalah surat ke-104 dalam Al Quran. Surat ini terdiri atas 9 ayat dan tergolong pada surah makiyyah. Kata Al Humazah bererti pengumpat dan diambil dari ayat pertama surat ini.

Isi kandugan surah ini adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah.

Al-Fiil – 105

Surah al-Fiil (سورة الفيل) adalah surah ke-105 dalam Al-Quran. Ia adalah surah Makkiyahyang terdiri dari 5 ayat. Ia menghuraikan kejadian Tahun Gajah, tahun apabila Nabi Muhammad s.a.w telah dilahirkan.

Quraisy – 106

Surat Quraisy (سورة قريش) adalah surat ke 106 dalam Al Quran. Surat ini terdiri atas 4 ayat dan tergolong surat makkiyah. Kata Quraisy sendiri merujuk pada kaum Quraisy yakni kaum(suku) yang mendapat kepercayaan menjaga Kaa’bah.

Isi kandungan surah ini menerangkan kehidupan orang Quraisy serta kewajiban yang seharusnya mereka penuhi.

Al-Ma’un – 107

Surah Al-Ma’un (سورة الماعون) adalah surat ke-107 dalam Al Quran. Surah ini tergolong surah makkiyah dan terdiri atas 7 ayat. Kata Al Maa’uun sendiri bererti barang-barang yang berguna, diambil dari ayat ke-7 dari surat ini.

Isi kandungan surah menceritakan ancaman terhadap mereka yang tergolong mendustakan agama yakni mereka yang mengherdik anak yatim, tidak menolong fakir miskin, riak (ingin dipuji sesama manusia) dalam solatnya, serta enggan menolong dengan barang-barang yang berguna.

Al-Kauthar – 108

Surah Al-Kauthar (سورة الكوثر) ialah surah ke-108 dalam Al Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Kauthar ialah surah yang paling pendek dalam Al Quran. Kata Al Kautsar sendiri bererti nikmat yang banyak dan diambil dari ayat pertama dari surah ini.

Isi kandungan surah ini perintah melaksanakan solat dan berkorban kerana Allahmemberikan banyak kenikmatan untuk untuk mereka yang beriman sedangkan para pembenci kaum beriman akan terputus.


ke Atas